Salg af ejendomsportefølje - Portfolio Snapshot

Køge, den 26-02-2021

På grund af generationsskifte i virksomheden ønsker Høst Holding fra Vojens at afhænde deres Sjællandske ejendomme, gennem det underliggende selskab Merit Nordi Real Estate Group A/S, her benævnt Merit Nodic *3. Handlen sker via en såkaldt Share deal, hvor ejendomsinvestor køber ejendommene gennem en selskabshandel. Udover beliggenheder i Køge og Næstved er ejendomsporteføljen kendetegnet ved flg:

- Erhvervsejendomme udlejet til kontor, klinik, butik og lager
- Attraktive beliggenheder til formål
- God lejespredning der minimerer risiko
- Langt tilhørsforhold til nuværende lejere. 47% har boet 10 år eller mere hos os
- Velfungerende administration og controlling medfølger
- Forventet ROI (investeringsafkast) på over 15% p.a. 
- Realisering af eksisterende lejereserve vil øge ROI markant
 

Download det fulde Portfolio Snapshot her